Да  създадем летен плакат (Create a Chic Summer Style Poster in Photoshop)

Детайли:
Програма: Photoshop CS3 и по-висока версия
Време за изпълнение: 40 мин.
Сложност: средна

Материали  за урока:
Картинка: хотел
КартинкаМодел

В този урок ще ви разкажа как използвайки само две снимки, може да се създаде красив летен плакат. Тази техника се базира на използването на режимите на смесване и различните филтри, работещи с цвят и композиции. В резултат от работата по урока трябва да се получи такъв резултат:

post-85684-1458332820

Стъпка  1.

Създайте нов документ 1350х1800 рх с 150 pixels/Inch и цветови режим CMYK /авторът е пропуснал да го спомене…нали все пак ще го отпечатваме/.

post-85684-1458333391

Стъпка  2.

Отидете  в  меню File > Place и поставете  изображението.  Използвайте Free Transform,  за да центрирате или преоразмерите, ако това е необходимо.

post-85684-1458333393

 

Стъпка  3.

Изберете инструмент  Magic Wand Tool [W], задайте стойност на Tolerance  10, и селектирайте фона /при мен по-лесно стана с Magnetic Lasso/. Без да махате селекцията, задръжте клавиш Alt и натиснете върху иконата на Add a layer mask от панела със слоевете  или отидете в меню Layer > Layer Mask > Hide Selection.

post-85684-1458333395


Стъпка  4.

Сега да създадем фона… Първо добавяме градиент, използвайки корекцонен слой Gradient. (Layer/New fill Layer/Gradient). Избираме градиент по подразбиране от черно към бяло, след това трябва  да го преработим:

Color Stop (#fef4da > #f5ca6c > #ecad2a > #e39a0a > #dd9302),

Натискаме ОК.
Задаваме стойност на ъгъла (Angle) на градиента  90, мащаб (Scale) 100% и натискаме ОК.

Този корекционен слой трябва да бъде под слоя с модела

post-85684-1458333397


Стъпка 5.

Отидете  в меню File > Place и поставете второто изображение на нов слой. Използвайте Свободната трансформация, за да изберете необходимото положение и размери на изображението и инструмента за перспектива, за да добавите артистичност.

post-85684-1458333399

Стъпка  6.

Променете режима на смесване за фоновото изображение на  Lighten.

Режим на смесване Lighten сравнява цветовата информация за всеки пиксел в изображението и добавения цвят и прилага по-светлия в резултат.

Дублирайте този слой и сменете режима на смесване на Screen.

С режима на смесване Screen стойността на пикселите на двата слоя отначало се инвертират /обръщат/, умножават, а после отново се инвертират. Използвайки тези два режима, приложени към снимката, ние ще получим хубав ярък образ.

 post-85684-1458333392

Стъпка  7.

Сега трябва да създадем текстурата на изображението. Аз мисля /авторът на урока/, че линиите биха изглеждали интересно и ще дадат някакъв стил на плаката.

Създайте нов слой, задайте по подразбиране цветовете на предния и задния план (D).

След това отидете  Filter > Render > Clouds, после приложете филтър Mezzotint, отивайки  в меню Filter > Pixelate > Mezzotin. Изберете Type на Long Lines и натиснете ОК.

post-85684-1458333394

Стъпка  8.

Трансформирайте получената текстура в линии, отивайки  в меню Filter > Blur > Motion Blur задайте Angle – 45̊, а Distance задайте на максималнo значение – 2000 рх. За да станат линиите по-равномерни навсякъде, приложете филтъра още веднъж, натискайки съчетанието на клавиши Ctrl+F. Експериментирайте с други ъгли на размазване, за да получите интересни ефекти.

post-85684-1458333396

Стъпка   9.

Натиснете Ctrl+L , за да отидете в панела на нивата (Levels). Задайте следните стойности, както е показано на скрийншота по-долу:

post-85684-1458333400

Стъпка  10.

Отидете в панела на каналите (Channels) и селектирахте канал RGB. Преместете се в панела със слоевете, създайте нов слой и запълнете селектираната област с бял цвят.

post-85684-1458333398

Стъпка  11.

Блокирайте прозрачните пиксели, изберете мека (Hardness: 0%) четка голям размер – например     700 рх с непрозрачност (Opacity) 50%. Изолзвайте различни цветове, за да оцветите линиите (аз използвах следните –  #ff4c00, #ee00ff, #662d91, #00aeef „автор на урока”). Задайте режим на смесване на двата слоя Overlay. Обединете всички слоеве в група с изключение на корекционния слой с градиента.

post-85684-1458333420

Стъпка  12.

Сега изключете слоя с  модела и направете селекция с помощта на маската на слоя. Задръжте натиснат клавиша Alt, добавете маската към групата на слоя. Това е, за да се гарантира, че фонът остава непроменен от модела, когато добавяте ефекти.
/ctrl+слик по иконата на маската на слоя/

post-85684-1458333422

Стъпка 13.

Сега нека се върнем към слоя с модела. Скрийте всички слоеве, с изключение на този с модела, и отидете в меню Select > Color Range. Задайте следните значения, съответстващи на настройките, както е показано на скрийншота:

Range: 10
Fuzziness: 25%

post-85684-1458333424

Стъпка  14.

Дублирайте слоя с модела и го скрийте. Върнете се на слоя с модела и повторно отидете на Select> Color Range, този път определете новите стойности:


Select: Shadows
Range: 0
Fuzziness: 3%


Дублирайте  селекцията и  преместете  слоя над предишния в палитрата на слоевете. Повторете действието няколко пъти, като се посочвате различни стойности за настройките, за да получите по-пълна гама от картинката. Използвах 8 слоя, за да се получи следния резултат. Не се притеснявайте, ако някои части липсват. То е част от визуалното изображение.

post-85684-1458333426

Стъпка 15.

Скрийте оригиналния слой с модела. Пристъпете към всеки слой поотделно. За тъмните слоеве, задайте режима на смесване на Overlay, и за светлите – Screen. Блокирайте на всеки слой прозрачните пиксели. Изберете Brush Tool, задайте размер на четката 500 px, твърдост 0% и непрозрачност 50, цветове # 0072bc, # 92278f, # 39b54a. Чертайте само с наслагване, за да създадете цветен нюанс.

post-85684-1458333428

Стъпка  16.

За да създадете лъскава текстура към роклята, променете режима на смесване в етап 13 на Divide /разделение/. Сега имате възможност за избор на какво да правите по-нататък.

Първият вариант – да оставите всичко, така като е или да отидете на първия слой с модела и да му намалите  непрозрачността на 73%, и запълването на 40%.

post-85684-1458333421

Стъпка  17.

Групирайте всички слоеве на модела, дублирайте групата и ги слейте. Променете режима на смесване на Overlay задайте Fill на 70%. Ако решите да оставите оригиналния слой с модела, просто преминете към следващата стъпка.

post-85684-1458333423

Стъпка  18.

Дублирайте слоевете с обединените модели и конвертирате всеки в Smart Object. Отидете на Filter> Other> High Pass  с радиус от 10 пиксела. Този филтър повишава остротата на детайлите като показва дори най-малките.

post-85684-1458333425

Стъпка  19.

На второто копие приложете филтъра Glowing Edges със стойности на настройките:

Edge Width: 1, Edge Brightness: 8, Smoothness: 5. След това задайте режим на смесване на слоя  Overlay. Този слой създава светещи ръбове в образа, който засилва ефекта.

Подобен ефект дава филтър Find Edges, само очертанията ще бъдат тъмни. При използване на този филтър, трябва да промените режима на смесване на слоя на Multiply.

post-85684-1458333427

Стъпка  20.

Добавете малко от контраст на изображението.

Създайте нов New Adjustment Layer/Levels със съответната стойност за маркерите Blacks: 99, Midtones: 1.14, Whites: 255. Променете режима на смесване на Multiply. Задръжте натиснат клавиша Alt, за да се премести на маската на слоя от групата на фона върху  корекционния слой. Това не оказва влияние върху модела.

post-85684-1458333429

Стъпка  21.

Сега създаваме нов корекционен слой Gradient Map със следните настройки на  цветовете  #030303 > #0c0b0b > #3a3732 > #77736a > #92b9cc > #cfe0e8 > #fcfcfc.

 post-85684-1458333437

Стъпка  22.
Изберете маска за корекционния слой и приложете филтъра Render/ Clouds. Сега  трябва да добавите контрастни облаци. Натиснете Ctrl + L като по този начин ще промените стойностите на Levels и задайте следните стойности за blacks: 105, midtones: 1, whites: 120. Трябва да се създаде добър контраст.

post-85684-1458334427
Стъпка  23.
Без да излизате от маската, отидете на Filter> Filter Gallery> Sketch> Halftone Pattern , задайте следните стойности за настройки – Size: 2, Contrast: 25, Pattern Type: Lines. Този ефект е много добра идея, тя ще даде настроение на плаката и ще допълни картината.

post-85684-1458334429

Стъпка  24.
Върнете се към корекционния слой. Ако зададете режима на смесване на Color Burn, цветовете стават по-богати и по-дълбоки. Но можете да използвате и режим на смесване Hue и ще видите един красив нюанс на тюркоаз, който красиво и хармонично се вписва в цялостната композиция. Можете да използвате и различни режими на смесване, за да получите различни резултати.

post-85684-1458334431

Стъпка  25.
Можете да добавите текст към вашата дестинация за почивка или друга информация по ваш избор.

В моя случай, това е декоративен елемент. Изберете Horizontal Type Tool на [T] и напишете някакъв текст, който искате. Изберете шрифта Brush Script Std Medium, задаване на размера на 205,27 рх и определете цвят # fff200. С помощта на Free Transform превърнете вашия текст. Преместете този слой под текста, с наклон.

post-85684-1458334433

Стъпка  26.

Добавете към текста следните стилове Blending Options:
Inner Glow и Outer Glow
Blend Mode: Screen
Opacity: 35%,
Size: 7px.

Gradient Overlay
Blend Mode: Lighten
Opacity: 75%
Gradient: #ff7102 > #ffff00 > #ff7102
Style: Linear
Angle: 127

post-85684-1458334435

Ами това е…

post-85684-1458332820
Поздравления за изпълнения урок!
Автор: Maria Semelevich
Источник: Photoshoptutorials
Переводчик: 2 fingers

Мой източник:

http://demiart.ru

Превод от руски:

Petya m.

Мой резултат:

 

Признавам си, правих си свободни съчинения по едно време…но урокът е много добър за тренировка… 🙂

Chic-Summer-Style-Poster-Recovered