How to create amazing colorful text effect in Photoshop CS5 / Как да създадем удивителен и пъстър текстови ефект с Photoshop CS5

В този урок ще се научите как да използвате различни фигури, четки и режими на смесване, за да се създадете невероятно колоритен текстови ефект във  Photoshop CS5.

post-2327018-1334957421

Стъпка  1:
Започваме  със създаването на нов документ (Ctrl + N), размер 1900 х 1200px резолюция от 72 пиксела / инч. Ние ще работим с цветове  в  RGB пространство.

Кликнете върху  иконата Add a layer style  за добавяне стил на слоя в долната част на панела  Layers (слоеве) и изберете Gradient Overlay. Определете всички параметри, както е показано по-долу.

post-2327018-1334938643

Кликнете върху лентата за цвят, за да отворите Gradient редактора (Gradient Editor) и задайте цвят, като на снимката по-долу. Натиснете OK, за да затворите диалоговия прозорец Gradient редактора (Gradient Editor).

post-2327018-1335095411

Ние получихме ето такъв фон:

post-2327018-1334958313

Стъпка  2:

Натиснете на инструмент  Horizontal Type Tool (T). Изберете шрифт и както и размер и цвят от палитрата (Character panel). Задайте всички параметри като на картинката по-долу, но може и да си изберете сами стойности….

post-2327018-1334958259

Напишете „Adobe Lightroom 3“ или какъвто текст искате и натиснете Enter.

post-2327018-1334958399

 

Натиснете на иконката Add a layer style на долната част на панела на слоевете (Layers) и изберете Drop Shadow. Задайте следните стойности:

post-2327018-1334958364

Сега на нашия текст се появи сянка:

post-2327018-1334958399

Натиснете на иконата  Create a new layer на долната част на панела със  слоевете  (Layers), за да създадете  нов слой. След това натиснете на инструмент Четка Brush Tool (B) и изберете четка Soft Mechanical.

post-2327018-1334958444 (1)

Изберете следния цвят за четката  #07384F, променете прозрачността на четката (Opacity) в панела с настройките  на 30%. Сега, на по-рано създадения нов слой, правим с четката няколко щриха върху нашия текст.

post-2327018-1334958500

Задържайки натиснат клавиша Alt (Windows) или Option (Mac OS) кликнете между слоя с текста и слоя с четката (която току-що съзздадихме) в панела на слоевете (Layers), за да създадем клипинг /на изрязване/ маска.
Ето още един начин:Отделяме слоя с четката и в основното меню избираме  Layer–> Create Clipping Mask (Alt+Ctrl+G).

post-2327018-1334958531

Получаваме следния резултат:

post-2327018-1334958575

Стъпка  3:

Избираме  (Pen Tool) (P), в панела с настройките избираме режим рисуване  Shape Layers и рисуваме фигура като на картинката по-долу. Цвят  #13A7C5.

post-2327018-1334959556

Изберете Fill за този слой 0%. Натиснете на иконата Add a layer style на долната част на панела на слоевете (Layers) и изберете Outter Glow. Задайте следните  параметри:

post-2327018-1334959611

След това задайте параметри за Inner Glow като на картинката по-долу:

post-2327018-1334959656

Ние получихме следния резултат:

post-2327018-1334959697

Добавете маска на слоя, натиснете на иконата Add layer mask на долната част на панела на слоевете (Layers). След това трябва да изберете четка Soft Mechanical черен цвят, променете прозрачността й (Opacity) в панела  на 15%.

post-2327018-1334958444

 

Направете с четката няколко щрихи за да направите по-меки краищата на фигурата.

post-2327018-1334959823

 

Задържайки натиснат клавиш Alt (Windows) или Option (Mac OS) щракнете  между слоевете в панела  (Layers), за да създадете клипинг маска.

post-2327018-1334959907

 

Ето какво се получи:

post-2327018-1334959967

 

Сега трябва да направим няколко копия на нашия последен слой  и с помощта на  Edit–>Free Transform (Ctrl+T) да променим формата на всяка от фигурите, разполагайки го във всяка буква от текста.
Не забравяйте за всяка фигура да създадете клипинг маска.

Ето какво се получава в резултат:

post-2327018-1334960006

Стъпка  4

Избираме  (Pen Tool) (P), в палитрата му избираме режим на рисуване Shape Layers и рисуваме фигура както е на картинката по-долу.  Цвят:  #B6BC36.

post-2327018-1334960663

Задаваме Fill за този слой 0%. Натискаме на  иконката  Add a layer style на долната част на панела на слоевете (Layers) и избираме Outter Glow. Задаваме следните параметри:

post-2327018-1334960709

И, разбира се, не забравяме и  Inner Glow:

post-2327018-1334960711

Междинният резултат е следния:

post-2327018-1334960743

Добавяме на слоя маска: натискаме на иконката Add layer mask на долната част на панела със слоевете (Layers). След това избираме четка  Soft Mechanical черен цвят,  променяме прозрачността й (Opacity) в палитрата на стойностите  на 15%.

post-2327018-1334960802

Направете няколко щриха по фигурата.

post-2327018-1334960862

Задържайки натиснат клавиша Alt (Windows) или Option (Mac OS) щракнете между слоевете в палитрата  (Layers), за да създадете клипинг маска.

post-2327018-1334960906

Резултат:

post-2327018-1334960933

Сега трябва да направим няколко копия на нашия последен слой  и с помощта на  Edit–>Free Transform (Ctrl+T) да променим формата на всяка от фигурите, разполагайки го във всяка буква от текста.
Не забравяйте за всяка фигура да създадете клипинг маска.

Ето какво се получава в резултат:

post-2327018-1334960971

Стъпка  5:

Почти сме на финала….

Избираме си нашия любим  (Pen Tool) (P), в палитрата на параметрите задаваме режим на рисуване Shape Layers и рисуваме фигура, както е показано на картинката по-долу:

post-2327018-1334961112

Затвърждаваме умения:  Задаваме Fill за слоя 0%. Натискаме на иконката Add a layer style на долната част на панела (Layers) и избираме Outter Glow със следните стойности:

post-2327018-1334961155

Inner Glow:

post-2327018-1334961157

Какво  ни се получи сега:

post-2327018-1334961192

Добавяме маска на слоя и  „смегчаваме“ фигурата  с черен цвят,  както сме правили преди.

post-2327018-1334961247

Задържайки натиснат  клавиш Alt (Windows) или Option (Mac OS), щракнете между слоевете в палитрата (Layers), за да създадете клипинг маска.

post-2327018-1334961280

Получаваме вече познатия, но с друг нюанс, ефект:

post-2327018-1334961326

Сега трябва да направим няколко копия на нашия последен слой  и с помощта на  Edit–>Free Transform (Ctrl+T) да променим формата на всяка от фигурите, разполагайки го във всяка буква от текста.
Не забравяйте за всяка фигура да създадете клипинг маска.

Ето какво се получава в резултат:

Красота:

post-2327018-1334961360

Стъпка   6

Създайте нов слой и изберете четка Soft Mechanical жълт цвят с прозрачност 15%.

post-2327018-1334961745

Използвайте я, за да подчертаете светлите фрагменти на текста.

post-2327018-1334961804

Още веднъж създайте нов слой и изберете четка Soft Mechanical червен цвят с прозрачност 15%. Използвайте я, за да подчертаете червените фрагменти..

post-2327018-1334961837

И още веднъж създайте нов слой и изберете четка Soft Mechanical син цвят с прозрачност 15%.

post-2327018-1334961911

Използвайте я, за да подчертаете сините фрагменти на текста.

post-2327018-1334961932

Създайте друг нов слой. Използвайки четка Soft Mechanical с цвят  #44425B и прозрачност 20% добавете сянка на текста.

post-2327018-1334961988

Стъпка  7

Натиснете иконката Create new fill or adjustment layer на долната  част на  панела  (Layers) и изберете (Curves). Малко огънете, както е показано по-долу:

post-2327018-1334962194

Резултат:

post-2327018-1334962228

Натиснете иконката Create new fill or adjustment layer на долната част на панела  (Layers) и изберете  (Hue/SaturationПреместете плъзгача надясно, за да увеличите наситеността на цветовата гама.

post-2327018-1334962275

Резултат:

post-2327018-1334962346
Всъщност всички манипулации в урока не са чак толкова сложни, просто трябва да се въоръжим с търпение, за да се радваме на този красив и пъстър текстови ефект.

Успех!

Автор: Adobe Tutorials
Перевод: Suntori

Превод от руски:

Петя м.

Мой източник:

http://demiart.ru

Мой резултат:

xxx598-my2